ارتباط با ما

  •    مشهد-ایران مشهد بین هنرستان 31 و 33 ساختمان باما
  •    پست الکترونیکی:info@bamaholding.ir
  •    ۳۳۴-۳۳۴۴-۱۱۲۲