معرفی مدیران هلدینگ باما

هیت مدیره

هیت مدیره شرکت هلدینگ باما

 profile

سید رضا نبوی

مدیر عامل هلدینگ باما

 profile

سید محمد لاجوردی

رئیس هیات مدیره هلدینگ باما

مدیران عامل

مدیران عامل شرکت هلدینگ باما

 profile

سید علی نبوی

همیاران سپهر راستین

 profile

سید جواد تقی زاده

تامین کالای سپهر ایرانیان

 profile

سید هاشم حسینی

کالا باما

 profile

مونا رامندی

تکتا

مدیران ارشد

مدیران ارشد شرکت هلدینگ باما

 profile

فرهاد فیضی

معاونت توسعه و پشتیبانی هلدینگ باما

 profile

علیرضا طالبی

مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات هلدینگ باما

 profile

امیر اخوان

مدیر بازرگانی شرکت تکسا-حوزه شوینده وبهداشتی

 profile

هوشنگ یزدانی

مدیریت مالی

profile

اصغر مستمع

مدیر طرح و برنامه شرکت همیاران سپهر راستین

 profile

مریم امیر آبادی

مدیر فروش شرکت همیاران سپهر راستین

 profile

محمد نواب

مدیر اجرایی شرکت همیاران سپهر راستین-گروه شهرما

 profile

بهاره قاسم پور

سرپرست بازرگانی شرکت تکسا - حوزه فرش مارکت

 profile

مسعود درستکار

مدیر بازرگانی شرکت تکسا حوزه غرف و کالاهای خاص

 profile

حمید جاهدی

مدیر اجرایی شرکت همیاران سپهر راستین-گروه باما

 profile

زهرا میرکریمی

مدیر بازرگانی شرکت تکسا حوزه مواد غذایی