معرفی شرکت کالاباما
شرکت کالاباما یکی از شرکت های زیر مجموعه هلدینگ باما بوده که وظایف مالی و اقتصادی گروه در این شرکت تعریف شده است.این شرکت حامی اصلی سه شرکت دیگر هلدینگ باما به نام های تأمین کالای سپهر ایرانیان، همیاران سپهر راستین و تیوان بوده و به طور میانگین با 400 تأمین کننده معتبر مراوده مالی و اقتصادی دارد. در این شرکت به طور میانگین 600 فقره چک در هفته صادر و تحویل طرف حساب های تجاری میگردد.